Traditional Catholic Latin Mass

To learn about the Traditional Latin Mass go to www.sanctamissa.org this site will be very helpful to all (priest, seminarians, servers, sacristans and the lay)

PRAYER REQUESTS

For some reasons this blog will be transformed into a Traditional Latin Mass Blog... Articles and news will soon be posted. Those who would like to know the reasons for the change may email fatimadevotion@yahoo.com, please give a little introduction of yourself. Tahnk you.

In as much as I would like you to update about the LDB many reasons hindered me to do so. Thank you and please continue to pray.

Wednesday, November 12, 2008

MGA GAMIT SA PAGMIMISA

MGA GAMIT SA PAGMIMISA


1. Cruets: Lalagyan ng tubig at alak
2. ewer (Single cruets/pitcher): Lalagyan ng tubig para sa paghuhugas ng kamay
3. wash bowl: isang uri ng mangkok na sahuran ng tubig sa paghuhugas ng kamay ng pari
4. bell: maliliit na kampana na pinapatunog sa pagtataas ng Banal na Katawan at Dugo ng panginoon
5. Candle stand: lalagyan ng kandila
6. Processional cross: ang krus na dinadala sa pambungad na procession at ang pangwakas na procession at maging procession na labas sa misa
7. Thurible or Incenser: Ang ginagamit upang lagyan ng baga para sa insenso
8. Incense boat: Ang nilalagyan ng insenso
9. Holy Water pot at springkler: Ang lalagyan ng Holy Water at ang ginagamit sa pagwiwisik ng Holy Water
10. pyx: lalagyan ng hostea na para sa may sakit o kayaĆ½ para sa big-host na inilalaan para sa adoration
11. Paten: Ang nilalagyan ng big-host sa pagmimisa
12. Chalice: ang ginagamit para lagyan ng Banal na Dugo ng Panginoon sa pagmimisa. May krus ang paanan ng Chalice
13. Ciborium: ang nilalagyan ng small-host, may takip ito at may krus ang takip
14. Host: may dalawang uri ang big-host at small host
15.Credence table: Ang lamisa sa gilid ng santuaryo, ditto inilalagay ang cruets at iba pang gamit na hindi kailangan sa altar
16 Alba: ang damit mahaba na sinusuot ng mga pari, diacono, servers at ng mga iba pang lingkod, puti ang kulay nito
17. chasuble: Ang damit panlabas ng pari
18.Surplice: damit pan-itaas ginagamit ng mga diacono, pari, at servers
19. Stole: Ang sinasabit sa balikat ng pari o diacono. Sa ngayon kariniwan ang outside stole.
20. Purifier: Maliit na tela na pinang gagamit sa pagpunas ng Chalice. May krus sa gitma at parihaba ito
21. Corporal: ang telang parisukat na pinaglalagyan ng Chalice, Ciborium at paten, sa altar, may krus sa gitna
22. Pall: ang matigas na pantakip ng chalice karaniwang may krus sa gitna, parisukat ang hugis nito
23: Finger towel: ang parihaba na tela na may krus sa laylayan na ginagamit sa pagpupunas ng mga daliri ng pari
24.pag-aayus ng chalice: una ang chalice, sunod ay paten na may laman na big host, sunod ang pall at kasunod ang corporal. tandaan huwag ilagay ang susi
25. Processional Candle; Mga kandila na ginagamit sa procession lamang, sa ebanghelyo, sa konsagrasyon
26.Monstrance: ang nilalagyan ng Banal na kataan ng Panginoon para sa Adoration
27. Holy Water Font: lalagyan ng Holy Water na nasa bungad ng simbahan o kapelya
28. Missal; Ang aklat ng pagmimisa
29. Lectionary: Ang aklat na naglalaman ng mga pagbasa
30. Miter: Sinusuot sa ulo ng isang Obispo
31. Humeral veil: Mahabang tela na binabalabal ng pari o diacono sa pagtatas ng monstrance
32. Cope: Kapa na karaniwang ginagamit ng pari sa prosisyon
33.Baptismal font; Ang naglalaman ng tubig pambinyag sa loob ng simbahan karanimwang nasa bungad
34. Pulpit o Lectern o Ambo: dito ipinapahayag ang salita ng Diyos
35. Pew: mahahabang bangko na inuupuan ng mga tao sa simbahan
36. Kneeler: ang luhuran

No comments:

Post a Comment

Ave Maria (Cello)

Endangered Animal of the Day

Google Calendar

There was an error in this gadget

NASA Image of the Day

National Geographic POD